Over mij

Mijn naam is Danique Soerka-Regales, ik heb HBO-verpleegkunde gestudeerd aan de Haagse Hogeschool. Na het afronden van de opleiding tot praktijkondersteuner, ben ik tot 2012 in Rotterdam werkzaam geweest. Een zeer afwisselende baan, drie dagen als wijkverpleegkundige bij Buurtzorg Nederland en twee dagen als praktijkondersteuner op gezondheidscentrum Katendrecht. Hier heb ik veel ervaring van de zorgprocessen, protocollen en het werken in multidisciplinaire netwerken in de eerstelijnszorg opgedaan.
Als praktijkondersteuner bij de huisarts (POH) werkt ik ter ondersteuning van de huisarts. De huisarts blijft altijd eindverantwoordelijk voor uw zorg. De praktijkondersteuner begeleidt patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening, zoals Diabetes Mellitus II.
Ondersteuning van de huisarts geschiedt door doelgerichte educatie en voorlichting aan individuele patiënten, gericht op kennisvermeerdering, gedragsverandering en het leren omgaan met (de gevolgen van) Diabetes Mellitus II. Met als doel dat de aandoening eerder behandeld kan worden en niet verergert.
Curaçao kent een hoge prevalentie van Diabetes Mellitus II, ik ben van mening dat met vroeg signalering, educatie, structurele controles en een multidisciplinaire aanpak, complicaties voorkomen kunnen worden.

Opleidingen

Year Degree Institute
HBO-verpleegkunde (Bachelor) Haagse Hogeschool
PraktijkOndersteuner Huisartsenzorg Haagse Hogeschool

Afspraakschema's

Day Time
mon 2:00pm - 6:00pm Afspraak Maken
tue 2:00pm - 6:00pm Afspraak Maken
wed 8:00am - 1:00pm Afspraak Maken
thu 8:00am - 1:00pm Afspraak Maken
fri 8:00am - 1:00pm Afspraak Maken

Met vroeg signalering, educatie, structurele controles en een multidisciplinaire aanpak, complicaties voorkomen kunnen worden.

X