POH

Een praktijkondersteuner is een functie in de huisartsenzorg; letterlijk de ondersteuner van de (huisartsen)praktijk, vaak afgekort tot POH (PraktijkOndersteuner Huisartsenzorg). Deze functie wordt ingevuld door diverse zorgprofessionals met een relevante beroepsopleiding, relevante werkervaring en een aanvullende bedrijfsopleiding. Een prakijkondersteuner heeft een aanvullende opleiding voor praktijkondersteuning gevolgd.

Een praktijkondersteuner beschikt meestal over een eigen werkruimte binnen (of buiten) de huisartspraktijk, waarin hij/zij zelfstandig patiënten kan behandelen. Een praktijkondersteuner heeft een eigen spreekuur en zal ook patiënten bezoeken. Een praktijkondersteuner is niet bevoegd om nieuwe medicatie voor te schrijven en diagnoses te stellen. Wel kan een praktijkondersteuner een andere discipline consulteren en in overeenstemming met de huisarts of medisch specialist iemand op laten nemen in het ziekenhuis, vanwege achteruitgang of verergering van de gezondheidsklachten.

Er zijn twee specialisaties voor praktijkondersteuner: somatiek en geestelijke gezondheidszorg.

POH somatiek

Deze praktijkondersteuner begeleidt patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening zoals:

  • diabetes
  • astma
  • COPD
  • hart- en vaatziekten

Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controleonderzoeken uit.

POH geestelijke gezondheidszorg

De praktijkondersteuner ggz (geestelijke gezondheidszorg) signaleert, diagnosticeert, intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts. De werkzaamheden zijn gericht op het helder krijgen van psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling (triage), kortdurende begeleiding, psycho-educatie, continuïteit van zorg/ casemanagement en preventie.[4]

Het verschil met de doktersassistent

De doktersassistent is het eerste aanspreekpunt voor alle patiënten. De assistent beantwoordt de telefoon, verzorgt de administratie, regelt het spreekuur en geeft u voorlichting. De assistent doet ook kleine medische handelingen, bijvoorbeeld inentingen, hechtingen, bloeddrukmeting en EHBO.

 

  • Behandeling Diabetes

Meet Our Doctors

X