Huisartsen

Wij als huisartsen zijn het eerste aanspreekpunt voor patiënten (poortwachtersfunctie) en niet direct verbonden aan een ziekenhuis. Wij hebben een zeer brede medische kennis, waardoor wij patiënten met alle soorten (gezondheids-) klachten kunnen helpen. Wij luisteren naar onze patiënten en stellen waar mogelijk een diagnose, indien nodig zullen wij verdere diagnostiek verrichten, de juiste medicatie voorschrijven en/of de patiënt doorverwijzen.

Wat wij concreet doen:

– Inventariseren van de problemen, klachten en hulpvragen van de patiënt (tijdens spreekuur of via een consult of afspraak)
– Afleggen van visites bij patiënten die zelf niet in staat zijn naar de praktijk te komen
– Voeren van telefonisch of digitaal consult
– Verhelderen van de wensen en verwachtingen van de patiënt
– Afnemen van anamnese, eventueel gevolgd door lichamelijk en/of aanvullend onderzoek
– Eventueel doorverwijzen naar specialist voor verdere diagnostiek of behandeling
– Voeren van overleg met medisch specialisten over doorverwezen patiënten
– Vaststellen van een behandelplan
– Voorschrijven van medicijnen
– Voeren van overleg met apothekers over medicijnen
– Geven van advies over zelfzorg, aard van de klachten en de voor- en nadelen van behandeling
– Verrichten van kleine medische ingrepen (bijvoorbeeld het hechten van wonden, uitspuiten van oren of verwijderen van wratten)
– Begeleiden van patiënten bij gedragsveranderingen (bijvoorbeeld stoppen met roken)
– Bieden van preventieve zorg door risico’s voor patiënten (individuen of bepaalde risicogroepen) te monitoren
– Verlenen van palliatieve en terminale zorg aan chronisch zieke patiënten
– Vastleggen van medische geschiedenis van patiënten in een elektronisch patiëntendossier
– Voeren van overleg met ondersteunende disciplines (bijvoorbeeld met praktijkondersteuners en doktersassistenten)

Als huisartsen werken we nauw samen met collega’s als praktijkondersteuners, doktersassistenten, apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast onderhouden wij van tijd tot tijd contact met andere (para)medisch specialisten als orthopeden, chirurgen, cardiologen, dermatologen, oncologen, urologen, diëtisten, fysiotherapeuten, psychologen en psychiaters.

  • Eerstelijnszorg

Meet Our Doctors

Dr. A. Severing

Doctor of Medicine (MD)

Huisarts

Make an Appointment

Dr. P. Blankevoort

Doctor of Medicine (MD)

Huisarts

Make an Appointment
X